Service

Services

Voorwaarden

1. Onze facturen zijn steeds contant of per aangeboden online betalingen betaalbaar.

Iedere factuur dien onbetaald blijft op vastgestelde vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een intrest van 1 % per maand tot aan de volledige betaling. 


2.Eventuele klachten dienen schriftelijk en binnen de 48 uur na levering aan de woonplaats van de verkoper gestuurd te worden met een opgave van factuurdatum, nummer en getailleerde opgave van de gebreken. Zichtbare gebreken dienen bij levering te worden vermeld.


3. Betwistingen betreffende huidige overeenkomst zullen definitief beslecht worden via arbritage, conform het werkingsregelment van de rechtbank van Koophandel te 8200 Brugge, Koningin Astridlaan 97. Deze clausules vervangt alle tegenstrijdige clausules.

Retourneren en ruilen


1. Klachten moeten binnen de 48 uur gemeld worden.

Ofwel per mail, post of telefonisch.


2. Artikelen kunnen geretourneerd worden.

De koper vergoed de terug zend kosten.

Bij ontvangst van de levering en mits goedkeuring

wordt het bedrag binnen de 48 uur terug gestort.

U ontvangt steeds een melding van ontvangst.

 

3. Kledij die wordt terug gestuurd moet in

perfecte staat zijn.

Produkten/Kledij moeten in de orignele

verpakking terug bezorgd worden.